Doğumda Ebe Desteği

Özel  Ebe Desteği  ile; ebelik hizmetinin yanında, doğumda anneyi rahatlatıcı her türlü ilaç dışı tekniklerle destek almış olur. Ebelik hizmetine  ek olarak doğum desteği yani doulalık hizmeti eklenmiştir. Doğumda anne ve bebek merkezde olacak şekilde doğum öncesi tercihlerinize ulaşabilmeniz için çalışır. Gerektiğinde doğumda bulunan diğer kişilere gerekli desteği ve bilgiyi aktarır. Bir yandan bebeğinizin ve sizin sağlık durumunu takip ederken diğer yandan da masaj teknikleri, pozisyon teknikleri, rahatlatıcı aromaterapiler ile doğum dalgalarını daha rahat karşılamanızı sağlar. Bu hizmeti verirken her türlü doğum şeklinde sizi yargılamadan destekler ve doktorunuzla uyumlu çalışır. Tıbbi hizmet desteği sayesinde dilerseniz doğumunuz evde başlayabilir  ve takip olabilirsiniz. Bu sayede hastaneye erken gitmenin getirdiği birçok dezavantajı yaşama şansınız azalacaktır. Evin güvenli ortamı tıbbi destek ile birleşecek ve böylece doğumunuz çok daha huzurlu başlayacaktır.

Yapılan çalışmalar doğumda desteğin profesyonel bir kişi tarafından sürekli verilmesi durumunda,

Müdahalesiz normal doğum sıklığının arttığını,

Daha kısa sürede doğum yaptıklarını,

Memnuniyetin daha fazla olduğunu,

Daha az ağrı kesici kullanıldığını,

Daha az sezaryen ameliyatına gereksinim duyulduğunu,

Daha az müdahale gereksinimi duyulduğunu,

Bebeklerin daha sağlıklı doğduğunu göstermektedir.

DOĞUM ÖNCESİ:

Gebe ve Eşi ,  gerekirse aile büyükleri de doğuma hazırlık eğitimi ile kanıta dayalı bilgiler ışığında pratik yaparlar ve sorumluluk almayı öğrenirler.  Bu eğitimle  gebenin kişilik yapısı, doğum tercihleri ve beklentilerinin ne olduğu netleşir. Gebenin eşi ve ailesiyle tanışma, ebe olarak rolünün detaylarından bahsetme gerçekleştirilir.

Doğuma Hazırlık Aşamasında  aşağıdaki bilgiler aktarılır:

Doğum nasıl başlar

Doğumun Evreleri

Doğumun Hormonları

Meditasyonlar

Nefes/gevşeme/ıkınma bilgileri

Müdehaleler

ADAB

Zihin Alanı

Efloraj Masajı

Anda Kalma Çalışmaları

Sezaryen Sebepleri

Anne ve Bebek Dostu Sezaryen

Ağrıda Kapı Teorisi

Doğum sonrası ve lohusalık bilgileri

Genel ve özel sorular

DOĞUM BAŞLADIĞINDA:

EVDE   

Doğum  başladığında tercihlere bağlı olarak eve veya hastaneye gitmek.

Hastaneye gelme sürecine kadar yürüyüş, yemek, duş, rahatlatıcı banyo, ilaç dışı tekniklerin uygulanması

Aromaterapi  kullanımı ile dalgaların rahat karşılanmasını sağlamak

Belirli aralıklarla bebeğin kalp atışını izlemek ve gerektiğinde muayene ederek doktoruna rapor vermek

HASTANEDE

Hastane ortamında ev rahatlığı  ve mahremiyetini yaratmak. Sakin, mahrem ve gebenin ihtiyacına uygun bir oda haline gelmesini sağlamak

Hastane personeli ile tanışmak ve irtibat halinde olmak

Gereken ve ihtiyaç duyulan tüm ilaç dışı teknikleri gebenin ihtiyacına ve yapısına göre uygulamak ve bundan doktorunu devamlı haberdar etmek

Gebenin eşi, ailesi ve doktoruyla arasında bazen bir köprü bazen iletişim noktası olmak. Gebenin yerine düşünüp onun mümkün olduğunca kendine ve bebeğine odaklanmasını sağlamak.

Gerektiğinde baba ve ailenin diğer üyelerini desteklemek

DOĞUM SIRASINDA

Doğum esnasında bebeği ilerletirken gebeyi yönlendirmek ve desteklemek

Bebekle annenin doğumdan sonra ilk buluşmasına yardımcı olmak

Doğum şekli ne olursa olsun annenin ihtiyacına uygun, “mutlu’’bir doğum yapmasını desteklemek

Doktor ve diğer sağlık personeline tüm doğum boyunca ve eğer sezaryen olursa tüm operasyon boyunca destek olmak ( gebeye desteğinin operasyon esnasında da devam etmesi)

Farklı müdahalelere ihtiyaç duyulması durumunda annenin bu kararlara katılmasını sağlamak

Doğum şekli sezaryene dönerse anne ve bebeğe saygılı sezaryen olmasına çabalamak

Operasyon sonrası annenin bebekle en kısa sürede buluşmalarına rehberlik etmek

DOĞUM SONRASI

Doğumdan sonra, taburcu olduklarında ev ziyareti  yapıp emzirme, bebek ve lohusalık bakımı ile ilgili bilgileri tazelemek ve gereken desteği vermek amaçlanır.